Acustica Applicata

En viktig faktor for å oppnå god lyd hjemme er å ta de nødvendige tiltakene for å skape et tilnærmet optimalt lytterom. Sammenligner man auto-verdenen med audio-verdenen kan man si at veien = rommet: Å kjøre en Porsche på en dårlig vei gir sjeldent de helt store kjøreopplevelsene. Å lyttet til musikk i et lytterom som ikke er egnet gir heller ikke de store musikkopplevelsene.

Acustica Applicata har utviklet produkter som hjelper til med å optimalisere lytterommet: DaaD (Diffusion Absorption Acoustic Devices). Som Acustic Applicata selv forklarer det:

Some authoritative people in the audio field flatter us by claiming that DAADs are the best device ever made for home environment acoustics. Why?

To keep up with the high-end sound evolution, we have created a «fast» acoustic trap able to deal with the resonant frequencies, without affecting the non-resonant ones.

The micro-pressed metal sheet with its view surface and the combination of materials for the resistive layer create a correct friction to the air going through them. This way, the functioning of the whole acoustic device is not slow regarding the timing of the music transients following one another.

Nordic Sound Design har følgende produkter tilgjengelige:

____________________________________________________________________________

 

DaaD2 mk. 2
DaaD3 mk.2
DaaD4 mk.2
Eco DaaD mk.2
POLIFEMO variabele resonator
Volcano variabele resonator